Úvod › Svatební tiskoviny › Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Způsob odeslání objednávky

Objednávku lze zaslat prostřednictvím nákupního košíku nebo na e-mail info@petrazobacova.cz nebo info@svatebni-tiskoviny.cz. Každá objednávka bude ze strany dodavatele potvrzena e-mailem.

Potvrzení objednávky

U produktů e-shopu, které nepodléhají korektuře (odsouhlasení grafického návrhu) se stává objednávka závaznou v momentě, kdy je objednávka potvrzena e-mailem. U produktů, kde proběhne korektura (odsouhlasení grafického návrhu) se objednávka považuje za závaznou v momentě odsouhlasení návrhu zákazníkem formou e-mailu.

Korektura

Odsouhlasení grafického návrhu probíhá u zakázek, které se vytváří na míru, na přání zákazníka.

Za závazný vzor pro zhotovení se považuje odsouhlasení korektury e-mailem. Jakékoliv chyby nejsou po odsouhlasení korektury důvodem k reklamaci.

Reklamace

V případě odůvodněné reklamace mne prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky a seznamte mne s důvodem k reklamaci. Následně doručte zakázku na adresu Sušilova 443, 684 01 Slavkov u Brna.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Všechna obchodní ujednání se řídí obchodním zákoníkem ČR.

Jakékoliv chyby odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně reklamovat lze pouze produkty, které by měly obsahový nesouhlas s potvrzenou korekturou. Rovněž je třeba brát na vědomí, že barvy se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení monitorů a tištěný výsledek se proto může od náhledu na monitoru lišit. Odlišnost tónu barvy není předmětem reklamace.

Platba

  1. Dobírka prostřednictvím České pošty.
  2. Hotovost při osobním předání na základě předchozí domluvy.

Termíny a způsob dodání

Termíny dodání jsou uvedeny u jednotlivých produktů.

Zboží dodávám prostřednictvím České pošty formou obyčejné nebo doporučené zásilky.

Způsob dodání se volí v rámci objednávky. Obyčejné zaslání je bez pojištění proti ztrátě. Toto riziko na sebe přebírá zákazník.

Zakázku je možné po dohodě termínu osobně vyzvednout na adrese Sušilova 443, 684 01 Slavkov u Brna.

Elektronické produkty jsou zasílány e-mailem nebo přes internet.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.

Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník po přihlášení kdykoliv změnit.

Autorská práva

Produkty jsou autorskými díly a nelze je kopírovat a dále šířit. U některých elektronických produktů však jejich zakoupením automaticky získáte souhlas s jejich dalším zpracováním a šířením pro soukromé účely. Nikoliv však pro účely dalšího komerčního využití či šíření.

Respektujte prosím autorská práva.